"Електроразпределение Север" АД е подготвено за предстоящия зимен сезон. Това е основният извод от проверката на експерти от Министерството на енергетиката. Инспектирани са Електроенергийният системен оператор и трите електроразпределителни дружества в страната.
 В периода 24 септември - 11 октомври на произволно избран принцип са проверени енергийни обекти в районите на Бяла, Борово, Две могили, Русе, Ветово и Глоджево. Обект на инспекциите са били електрически подстанции, въздушни електропроводи високо, средно и ниско напрежение, както и възлови станции и трафопостове.
Въздушните електропроводни линии високо напрежение, преминаващи през горски територии, са с добре поддържани просеки, установи проверката. Сервитутните зони около въздушните електропроводи за средно напрежение са почистени. До края на месеца предстои да бъдат премахнати клони на единични дървета, намиращи се в близост до въздушни линии за ниско напрежение.
Голяма част от въздушните електропроводи ниско напрежение, които преминават успоредно над тротоарните зони на населените места, са подменени с изолирани усукани проводници, които не се влияят от досега им с клони на дървета. В по-големите градове мрежите за ниско напрежение са изградени чрез силови кабели, които са положени подземно.
Съоръженията в обслужваните възлови станции и трафопостове са преминали годишния профилактичен преглед и са подготвени за работа при зимни условия.