Студентът от Русенския университет Кристиан Велковски спечели "Международна стипендия Helmut CLAAS" след представяне на дипломната си разработка, а Пресиян Желязков спечели една от наградите в класа "Международна студентска награда" на конкурса на фондацията на "CLAAS" в тазгодишното му издание.
Стипендията "Helmut CLAAS" е едно високо ниво на конкурса на фондацията и е предназначена за подпомагане магистърската работа на четирима особено изявили се бакалаври. Присъжда се след разглеждане на дипломните разработки от жури в чийто състав влизат изтъкнати учени и индустриалци от Германия, Англия и Холандия. Конкуриращите се разработки са на бакалаври от Германия, Холандия, Обединеното кралство, Унгария, Словакия, Русия, Хърватия, Сърбия, Румъния и др. Дипломантите представят своите презентации, което е на практика защита на работите на всеки един пред журито и пред един по-широк форум. След представянето на четиримата се задават нелеки въпроси. На състоялото се на 9 октомври 2019 г. представяне на първо място бе класиран бакалавърът Кристиан, завършил специалност "Интернет и мобилни комуникации" в катедра "Телекомуникации".
За първи път през октомври 2016 г. бакалавърът от Русенския университет Николай Атанасов спечели една от наградите в класа "Международна студентска награда" на конкурса на фондацията на "CLAAS". Такива награди спечелиха по-късно и други бакалаври от русенската Алма Матер: Теодор Ненов, Кристиан Георгиев, а през настоящата година - Пресиян Желязков, специалност "Аграрно инженерство".