Подготовката на сценарий, костюми и декори за спектакъл, в който да се пресъздадат моменти от ежедневието и бита на гражданите на Русе и исторически културни събития, случили се за първи път в града. Това е задачата на студенти по социални дейности в Русенския университет, екипи от специалисти и деца с увреждания,  която те ще изпълняват в една от три творчески работилници. Те са част от проекта "Образователна и социална платформа за знание, творчество, растеж и развитие" и ще се реализират от днес до края на ноември.
Спектакълът "Моят град - минало и настояще" ще бъде подготвен в работилница "Историческо арт ателие", като чрез него участниците ще отправят послание за съхраняване на традициите и за запазване на артистичния и романтичен дух на Русе. Студентите ще имат възможност да се потопят в ежедневието и творческия свят на децата с увреждания, ще придобият умения за работа и общуване в екип с тях. Наред с това ще се правят и репетиции за Коледния концерт за малките потребители на социални услуги и техните семейства, който е заключителен етап от проекта. Ще се организира и фотоизложба със снимки от фотоателието към работилницата. 
В другата работилница пък студенти и деца и младежи със специални потребности ще изработват предмети от рециклирани и природни материали. Екологични фенери, свещи и книгоразделители ще бъдат резултат от съвместните арт-терапевтични и трудово-терапевтични сесии. Подготовката на фотоалбум със снимки от забележителности в Русе също ще е част от съвместната творческа работа, в която всички участници ще усвояват знания и умения за общуване и взаимодействие.
Чрез различните изкуства - театър, музика, приказки и танци, студентите ще търсят заложби във всяко от децата от Комплекса за социални услуги в третата творческа работилница. Децата ще се учат и играят, като използват изразните средства на музиката, танца, пантомимата, жеста, мимиката, а студентите ще усвояват умения за прилагане на нетрадиционни техники и методи за работа с тези специални деца. Съществена част от дейностите е и представянето на оригинална и поучителна история за трудностите и изпитанията, с които се сблъскват хората с увреждания и в неравностойно положение. В творческата работилница ще се демонстрират символите и посланията на доброто, приемането на другия, толерантността, недискриминацията.
Проектът "Образователна и социална платформа за знание, творчество, растеж и развитие" на Клуба на социалния работник към университета се реализира с подкрепата на Фондация "Русе-град на свободния дух" в партньорство с редица социални институции и сдружения.