Връзката между традиционната местна кухня с фолклорните празници и обектите на световното културно наследство - това е акцентът в презентацията на шефа на русенския Исторически музей проф. Николай Ненов, която той ще направи по време на Международната академия на ЮНЕСКО и устойчивото развитие. Тя се провежда тази седмица в Торино и Милано, а в нея участват представители на всички балкански страни - управители на природни паркове, оператори на елементи на нематериалното културно наследство, представители на музеи. Всеки един от тях ще представи своя опит във връзка със световното културно наследство и целите за устойчиво развитие на ООН 2030.
Участниците ще се запознаят и с управлението на три двореца - Ловния дворец на Савойската династия в Ступиниджи (WHC), ралския замък Поленцо и двореца Мотичело. Водещ момент на обучението ще бъде темата за гастрономическото наследство, поради което са предвидени лекции от университета по гастро науки в Алба.