Бюлетините за местните избори от четвъртък следобед вече са в Русе и се пазят под денонощна охрана в помещение в сградата на областна администрация. През седмицата изборните книжа от областния център ще бъдат разпределени по график по общините, а оттам и по кметства. За община Русе са поръчани и доставени 158 000 бюлетини, от които 15 600 са за изборите в малките населени места. В това число е включена и допълнителна бройка, която е предвидена от Общинската избирателна комисия.