На 9 декември ще стартира най-голямото плащане за всички земеделски стопани по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП), показват разчетите на земеделското министерство. Очакванията са сумите да бъдат преведени две седмици преди Коледа. Общият размер на субсидията за обработваема площ за областта е от порядъка на 3-3,5 млн. лева. 
Макар че в предишни години се е случвало парите по СЕПП да се изплащат напълно чак през пролетта на следващата година, някои земеделски производители са недоволни и от тази значително по-ранна дата. Те се опасяват, че до декември цените на фуражите ще са се изстреляли нагоре. Такава е ситуацията в повечето от последните години, когато субсидиите се превеждаха малко преди Коледа.
А броят на фермерите, които обработват земята и очакват полагащите им се евросубсидии, продължава да намалява. През 2017 г. те бяха 2172 души, през миналата година намаляха на 2122, а тази не достигат и 2000.
Плащанията към фермерите започват още на 18 октомври. Тогава Държавен фонд "Земеделие" трябва да започне изплащането на сумите по Националната преходна помощ за говеда, овце-майки и кози-майки, които не са под селекция. 
Следва месец ноември, когато ще бъдат изплатени средствата по de minimis, както и държавната помощ за зимните пръскания при трайните насаждения.
На 1 декември ще започне изплащането по всички схеми по обвързаната подкрепа за животни. Сумите ще бъдат изплатени 100%.