"Свинекомплекс Николово" е получил от държавата 1 866 748,48 лева обезщетение за унищожените 17 хил. прасета вследствие проникналата във фермата зараза с африканска чума. Размерът на компенсацията е определен с акт на Областна дирекция за безопасност на храните на 13 септември и цялата сума вече е постъпила по сметките на дружеството.
"Свинекомплекс Николово" беше първата индустриална свинеферма у нас, поразена от вируса на африканската чума. После епидемията проникна и в комплексите в Бръшлян и Голямо Враново.
Междувременно стана ясно, че новият мажоритарен собственик на "Свинекомплекс Николово" - "Вианд" ЕАД, е подал ново, коригирано търгово предложение за придобиване акциите на останалите акционери. Мощният производител на фуражи вече притежава 97,6% от капитала, но държи да купи и останалите извън него 83 796 ценни книжа. 
Коригираното търгово предложение за изкупуване акциите на дребните собственици е със същата цена от 0,93 лева за бройка. Сега Съветът на директорите уточнява изрично, че след изтичането на срока на приемане на офертата "Вианд" ще поиска отписване на дружеството от публичния регистър. След което акциите му вече няма да се търгуват на фондовата борса и съответно ще станат трудно продаваеми. И това ще се случи, дори ако никой от дребните акционери не се съгласи да продаде акциите си, тъй като мажоритарният собственик притежава необходимите по закон 95% от капитала.
Плановете на "Вианд" за комплекса предвиждат възстановяване на производството и увеличаване на животните за угояване. Предвижда се до три години да бъдат възстановени и фирмените магазини на територията на Русе и околността. Те бяха затворени преди години, след като изгоря цехът за преработка на месо и оттогава свинекомплексът не предлага готови продукти. Инвестиционната програма ще се финансира със собствени средства, като дългов капитал се използва само при необходимост от краткосрочно финансиране при недостатъчна ликвидност.