След 2020 година влиянието на негативните демографски процеси ще доведе до намаление на заетостта, като за периода от 2020 година до 2034 година спадът ще бъде около 6% и броят на заетите ще намалее до около 2,962 милиона, или с около 190 хиляди. Това показват разчетите на министерството на труда и социалната политика, представени вчера от министър Бисер Петков. Пренесена за Русе, прогнозата означава с над 4000 работещи по-малко в сравнение с днес.
Най-много ще намалеят заетите с основно и по-ниско образование - с 37,8%, с 3,1% ще намалее броят на заетите със средно образование, а едва с 0,4% ще намалеят заетите с висше образование. 
И настоящите прогнози, както представените през март от министерството, показват наличие на структурни дефицити за кадри със средно образование и структурен излишък на кадри с основно и висше образование. През 2034 година структурните дефицити за кадри със средно образование ще засегнат над 77 хиляди работни места, на които ще бъдат ангажирани хора с по-ниска квалификация от необходимата. Хората с висше образование, които ще работят на места, които изискват по-ниска квалификация, ще са приблизително 38 хиляди. Тези с основно образование, които ще заемат работна места за хора с по-високо образование, ще са близо 40 хиляди. 
До 2034 година топ професиите по търсене на пазара на труда ще са медицински сестри и акушерки, учители по общообразователна подготовка за среден и начален етап на образование. С намаляващо търсене ще бъдат продавачите, заради намаляването на сектор търговия.