Русенска търговско-индустриална камара се включва в общоевропейската Седмица на професионалните умения с форум-изложение, насочено към бизнеса, местни институции, специалисти и всички заинтересовани страни, съобщиха от бизнес сдружението. 
Седмицата (14-18 октомври 2019) е инициатива на Европейската комисия и цели да направи по-привлекателно професионалното образование и обучение (ПОО) в подкрепа на качествените умения и работните места чрез прояви, които се провеждат из цяла Европа. Тази година РТИК участва с форум-изложение „Професионални умения, стажуване и продължаващо обучение“, в което ще се включат местни фирми, професионални гимназии, центрове за продължаващо, професионално обучение и граждани.  
Форумът ще включва дискусия за начини за включване на младежите извън образователната система и трудовия пазар, представяне на възможности и добри практики в сферата на ПОО, дуалното образование, стажуване и чиракуване, като се предвижда и свободна програма, в която посетителите ще имат възможност да установят контакт едни с  други и да обменят идеи и опит.