157 или 90% от сигналите в екоинспекцията през изминалия месец са за неприятни и задушливи миризми, и по-конректно на бакелит, химия и пластмаса. Те са подавани основно във вечерните и нощните часове. Бумът на оплакванията на дежурния телефон на РИОСВ е през втората половина на септември, а причината е горенето на стърнища на територията на Румъния. При западен и северозападен вятър димните газове достигат до Русе и в тази връзка са постъпили многобройни сигнали за пушек и неприятна миризма. 
185 са общо жалбите нa зеления телефон, по електронната поща, централата на РИОСВ и чрез контактната форма на екоинспекцията. По-голямата част са за неприятните миризми от изгарянето на останалите след жътва отпадъци в Румъния, а останалите 10% са за намерени птици в безпомощно състояние, нерегламентирано изхвърляне и изгаряне на отпадъци и изпускане на оцветени води на Русенски Лом. 
От екоинспекцията отчитат, че в 5 денонощия през септември е имало превишения на нормите за фини прахови частици. Превишенията, отчетени от автоматичната станция "Възраждане", обаче са минимални - от 51 до 57 микрограма на кубичен метър при среднонощна норма от 50 микрограма. Това отново се дължи на горенето на стърнища в Румъния, обясняват от екоинспекцията. За проблема те поискаха съдействие от областния управител, който осъществи връзка с румънските власти. Нивата на останалите замърсители, следени от пункта, остават трайно ниски, допълват още от РИОСВ. 
През септември соченият като един от основните замърсители на въздуха в Русе - заводът за автомобилни части "Монтюпе", пусна в експлоатация два от изградените на площадката биофилтри за пречистване на отпадъчните газове от производството. В тази връзка от екоинспекцията отчитат, че в края на месеца са намалели и сигналите на русенци за неприятни миризми на изгорял бакелит.
Както е известно, поставянето на биофилтри е част от програмата на "Монтюпе" за решаване на екологичните проблеми. Те ще улавят всички емисии в работната среда, за да не се изпускат във въздуха. 
А иначе по всички сигнали от граждани са предприети действия, като по 29 от тях са извършени проверки. 87 са основателни, а 80 са неоснователни, като 17 са препратени по компетентност. От екоинспекцията посочват, че след подаването на сигнали за неприятни миризми са извършвали незабавни обходи в районите, от които са оплакванията, но експерите не са потвърждавали миризми.