4800 дка умишлено запалени стърнища в Русенско са установили дежурните групи от инспектората на ДФ „Земеделие“ от 21 септември досега, съобщиха от фонда. Областта ни е сред челниците по този негативен показател, като изоставаме единствено от Плевен, където пламъците са обхванали 5300 дка земеделска земя.
Инспектиращите групи бяха създадени със заповед на изпълнителния директор на фонда Васил Грудев с цел да бъдат глобени всички фермери, извършили неправомерно палене на растителни остатъци и суха трева след прибиране на реколтата - практика, добила невероятни размери през последните години. До този момент са разследвани 103 сигнала за умишлено палене на стърнища, засегнали цели 15 500 декара.
Екипите са констатирали основно изгаряния на стърнища от пшеница, площи с царевица, пасища и сухи треви. За разлика от други години, когато фермерите бързо изораваха тези площи и администрацията не можеше да установи нарушителите, тази година от фонда съобщиха, че с GPS е установено местоположението и са извършени измервания на засегнатите площи. Предстои да се установи дали площите са декларирани за субсидии и съответно по кои схеми и мерки.
Паленето на стърнища е забранено, като по Закона за опазване на земеделските земи се налагат и солени глоби - за първо нарушение те са между 1500 и 6000 лв., а при повторно - от 2000 до 12 000 лв. Администрацията е в правото си и да намалява и субсидиите на фермерите, за това че не поддържат земята в добро земеделско и екологично състояние, което е част от изискванията за кръстосано съответствие. Съгласно изискванията на европейското законодателство санкцията при неизпълнение на стандартите за добро земеделско и екологично стопанисване може да достигне до цялостно изключване от една или няколко схеми за подпомагане в продължение на една или повече календарни години.