Приключиха дейностите по удълбочаване на река Дунав в трите най-критични места от българския участък на река Дунав - в районите на островите Батин, Белене и Вардим. Планираното за тази година драгиране е извършено в периода юли-септември, като общият изваден от реката обем възлиза на почти 300 000 куб.м, съобщиха от Изпълнителна агенция "Проучване и поддържане на река Дунав".
В резултат дълбочината на фарватера достига 300 см и ширина 150 м при ниско корабоплавателно ниво, които позволяват нормално движение на плавателните съдове. Въпреки ниските водни нива, които са характерни за сезона, корабоплаването в критичните участъци е значително подобрено, твърдят от АППД.
Агенцията планира да закупи собствена многофункционална драгираща техника, с която ще изпълнява ефективно своите ангажименти за поддръжка на фарватера в българския участък на река Дунав. Новите драгажни съоръжения ще бъдат доставени в рамките на европейски проект, финансиран от ОП "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014-2020, на стойност приблизително 20 млн. лева.