58 чуждестранни студенти пристигнаха в Русенския университет за обучение по обменната програма "Еразъм+". На специално празненство към тях се обърнаха с поздравления председателят на Общото събрание проф.Велизара Пенчева и зам.-ректорите проф.Пламен Кангалов и проф.Юлиана Попова. Еразъм студентите направиха кратки презентации за 7-те страни, откъдето идват, и 20-те университета, в които следват. Най-много са студентите от Испания - 23, останалите са от Италия, Франция и Румъния - по 8 младежи, Полша и Турция - по 4, и Португалия - 2 студенти.