Проверки на сочените за основни виновници за неприятните миризми, които от години тормозят предимно вечер и през нощта жителите на града, е извършила сформирана от областния управител междуведомствена комисия. На 30 септември и 1 октомври са проверени "Монтюпе", "Лубрика" и ТЕЦ "Русе-Изток" от съвместен екип на РИОСВ, РЗИ, Инспекцията по труда, община Русе и областна администрация. Какви са изводите от извършените проверки обаче, все още не е известно. 
Предстои докладите на институциите да се изготвят до 11 октомври, а окончателният обобщен доклад на областна администрация да е готов до 16 октомври. Едва тогава гражданите ще бъдат информирани за резултатите от проверките и за възможните мерки за преодоляване на засечените проблеми. Съобщението от областната администрация е в отговор на писмото от граждански организации във връзка с последните случаи на тежки, задушливи миризми във въздуха на Русе.
От областта отговарят и на останалите поставени в писмото наболели въпроси. Оттам твърдят, че всички случаи със запалените в Румъния стърнища, от които всекидневно летят сажди из целия град, били овладявани от тамошните пожарникари. Последният регистриран сигнал от четвъртък в село Бранище, окръг Гюргево, също бил овладян и били наложени глоби.
По въпроса за снабдяването със специални газ анализатори за отчитане на повече замърсители и свързването им с табла, които да показват в реално време качеството на въздуха, от областта посочват, че подкрепят такава идея. А казусът с измиването на улиците и междублоковите пространства не било в техните компетенции, а в правомощията на общината.