Трогателна среща събра ученици от щръклевското училище "Христо Ботев", които са родени през 1952 година. Предишната им сбирка била преди 14 години, затова сега порасналите ученици имаха много новини за споделяне. Те са от първия випуск в училището, когато се наложило да се слеят седми А и Б клас, тъй като за едната паралелка не достигали... 2 деца! Станахме клас от 46 човека, учителите не можеха да минават между редиците, толкова натясно бяха поставени чиновете, спомнят си някогашните ученици. 
На срещата си те посрещнали с прегръдки и целувки своята учителка по български език и литература Милка Ботева. Всички й благодарили сърдечно за това, че някога ги е научила да пишат грамотно и съдържателно, тъй като това много им помагало след това в живота. Специално табло с много снимки, направено от Данка Матеева, сега председател на читалищното настоятелство, предизвикало много спомени и забавни истории. 
Накрая всички единодушно решили следващата среща да е след три години - тогава набор 52 ще празнува житейски юбилеи.