88-годишен мъж стана поредната жертва на позатихналата напоследък телефонна мафия. Обработката на стареца започнала в събота в 16 часа с позвъняване на домашния му телефон. След като напипал потенциална жертва, непознатият започнал да плете баналната, но безотказна мрежа. Представил се за "полицай Колев", предупредил пенсионера, че е мишена на измамници и поискал съдействие за залавянето им.
После всичко се развило по познантия сценарий - с ново обаждане от дядото били поискали 10 000 лева за операция на уж катастрофиралата му дъщеря, а той, мислейки че вкарва бандидите в капана, хвърлил от балкона 4000 лева. Часове по-късно се усетил, че е участвал в театър, в който му е била отредена ролята на наивен шаран.