Причината за смущаващия сивкав цвят на водите в Русенски Лом, който стана повод за извънредни проверки, вече е ясна. Оцветените води, които са зауствани в колектора на ВиК "Трети март", са дошли от производителя на кори за яйца "Брани-90" ООД, който работи на площадката на "Славянско изкуство", съобщават от Регионалната инспекция по околната среда и водите /РИОСВ/. 
Фирмата няма сключен договор с ВиК, но е изливала самоволно отпадните си води в колектора. Направените проби отчели, че няма отклонение от нормите и няма реално замърсяване на реката. Сивкавият цвят се дължал на използваните от дружеството продукти, между които нишесте и пресована хартия. 
До нарушителя се е стигнало, след като са били отваряни и проверявани ревизионните шахти на потенциалните нарушители в Западна промишлена зона. Предстоят допълнителни проверки на засечения нарушител и инвентаризация на останалите обекти, които извършват дейност на площадката.
При предходната проверка на РИОСВ за течащи разноцветни води в реката, през август санкция от 3000 лева отнесе самият воден оператор. Тогава бяха отчетени отклонения от нормите.