През последните години се забелязва намаляване на транспортираните товари по река Дунав. Няма конкретна причина за това, като факторите са комплексни, каза в Русе генералният директор на Дунавската комисия Манфред Зайц, който участва в партньорска среща по проект "Грендел", на която домакин беше Българо-румънската палата. В срещата участваха корабособственици, изследователски организации, проектанти и представители на институции от шест дунавски държави, които обменяха опит и споделяха практики за подкрепа на корабоплаването по реката.
Зайц информира, че през последната година са били превозени 40 млн. тона товари по реката, допреди четири-пет години количеството е било 45 млн. тона, а в края на 80-те години - около 90 млн. тона. Зайц посочи, че трябва да се отбележи и структурата на индустрията в дунавските райони, както и подобряването на останалите видове транспорт - шосеен и железопътен.
По думите му една от причините за намаляването на превозваните товари по реката е недобрата инфраструктура и поддръжка. Плавателният път по реката трябва да се подобри още, това ще позволи на корабособствениците да използват плавателните си съдове по най-ефективния начин, каза Зайц.
Той обясни, че в това отношение има прогрес в почти всички страни по поречието на Дунав. Сериозен напредък се наблюдава и в действията на България по осигуряването на по-добри условия за корабоплаване. Генералният директор на Дунавската комисия посочи за пример отпуснатото финансиране през миналата година от Министерството на транспорта за драгиране на проблемни места от речния път в българския участък. Изпълнителният директор на изпълнителната агенция "Проучване и поддържане на река Дунав" Павлин Цонев му е съобщил, че драгажните дейности ще продължат.
Зайц заяви, че при правилна поддръжка река Дунав има огромен потенциал за превоз на стоки и на пасажери.