Бъдещата магистрала между Русе и Велико Търново ще засегне около 320 частни имота в община Русе, както и около 150 държавни и общински имота. Най-много са имотите за отчуждаване на територията на Русе, казаха за "Утро" от Пътната агенция. От изграждането на дългоочакваната магистрала са засегнати също имоти в землищата на Мартен, Николово и Басарбово.

На този етап няма обявена цена за обезщетяване, тъй като проектът на ПУП-парцеларен план все още не е одобрен. След одобряването му чрез заповед на регионалния министър, с което се доказва и държавната необходимост от отчуждаване, ще бъде възложена оценка за определяне на равностойното парично обезщетение на имотите, подлежащи на отчуждаване по реда на Закона за държавната собственост, обясниха от Пътната агенция. Отам посочиха още, че отчуждителният акт ще бъде връчен индивидуално на всеки засегнат собственик.
Както „Утро“ писа, началото на трасето е от предвидения втори мост при Русе, като то ще пресича пътя Русе-Силистра. Там е планирано кръгово кръстовище на нивото на второкласния път. След това то ще преминава югоизточно до интермодалния терминал на НКЖИ и западно от складовата база на „Дунарит“, като са спазени изискванията за разстояние на местата за производство и съхранение на взривни вещества до магистрали. Ще се изгради полудетелина на мястото, където трасето пресича общинския път Русе-Николово, като той ще остане под автомагистралата. Под нея ще върви и жп линията Русе-Варна. Трасето продължава в югозападна посока покрай вилните зони около Чифлишкото езеро, а там, където се пресича пътят Русе-Червена вода, ще има пътен подлез под автомагистралата. 
Очаква се до края на октомври да бъде обявена обществената поръчка за строителството на участъка от Русе до Бяла и обхода на Бяла, като за скоростното трасе са осигурени 600 млн. лева.