Оцветени води, съпроводени с неприятни миризми, продължават да се изливат в река Русенски Лом. Проблемът продължава с години, а хората, които живеят в района, са притеснени. Тъй като реката минава през Западната промишлена зона на града, в канала се изливат води от производството на различни фирми. За да установят замърсителя, екоинспекцията съвместно с ВиК извършиха поредни проверки, като при последната по сигнал бе установена и фирма-нарушител.
Цветните води и миризмите тормозят хората, които живеят в района, който доскоро бе предпочитан за отдих и риболов. Сега рибари няма, а мястото се е превърнало и в нерегламентирано сметище. Съседите разказват, че редовно спират камиони и бусове и изхвърлят всякакви боклуци, най-вече строителни отпадъци.
От екоинспекцията извършват редовно проверки, като най-често нарушители са фирми, които заустват водите си без съответните разрешителни от ВиК. Такъв е и последният случай.
„Това е проблем на промишлените зони, защото там старите заводи и старите площадки са разделени на парцели и собствениците в повечето случаи нямат договорни отношения с нас. Няколко са по принцип източниците на цветни води, но в момента сме констатирали фирма, от която сме взели проби, като от първоначалните резултати сме констатирали, че не е нещо обезпокоително. Фирмата, която сме установили, няма договор с нас и затова съответно ние ще работим с РИОСВ, за да урегулираме нещата, да се спре това“, каза екологът във ВиК Даниела Петрова, без да назове коя е фирмата. 
От екоинспекцията вече са глобявали ВиК, тъй като тя отговаря за колектора и за чистотата на водата там.
„Ние вземаме проби и ако не съответстват на нормите водите, които се заустват, налагаме санкции на ВиК дружеството. А ВиК като оператор вече търсят евентуалния замърсител“, каза директорът на РИОСВ-Русе Любомир Атанасов.
По отношение на терена, замърсен със строителни отпадъци, е дадено предписание на община Русе да го почисти. Ако това не стане в определен срок, ще бъдат предприети административно-наказателни мерки.
Резултатите от пробите на цветните води ще са готови до няколко дни. Проверките ще продължат, а фирмите, които нямат разрешително от ВиК, ще бъдат санкционирани.