Споразумения за гарантиране предоставянето на информация и услуги в областта на управлението на инфраструктурата на водните пътища подписа изпълнителният директор на АППД инж.Павлин Цонев на проведения в Будапеща борд на директорите на дунавските речни администрации от Австрия, Словакия, Унгария, Хърватия, Сърбия, България и Румъния.
Основната област на сътрудничеството е свързана с обмен на информация относно поддържането и управление на плавателния път на Дунав. 
Наред с това директорите на речните администрации подписаха и Меморандум за сътрудничество с администрациите на дунавските паркове за екологосъобразно управление на плавателния път.