Изпълнителният директор на Русенската търговско-индустриална камара Милен Добрев бе избран в Надзорния съвет на Асоциация на дунавските търговски камари, която бе създадена в Букурещ от организации от Австрия, Германия, Унгария, Румъния, Словакия, Хърватия, Сърбия и Турция. Русенската камара е първата и засега единствена, която се включва в новата бизнес структура.
Асоциацията на Дунавските търговски камари възниква като неформална организация през 2010 г. с идеята да подпомага регионите на дунавските държави в стремежа им да подобрят бизнес контактите помежду си. Една от основните цели на асоциацията е да намали значителните разлики в икономическото развитие на дунавските региони, а и на държавите като цяло, в съответствие с приоритетите на Дунавската стратегия.
РТИК има сериозен принос в развитието на международната организация, където взема дейно участие още от първите дни на съществуването на идеята. Признание за активната й дейност е и изборът на Милен Добрев в ръководството на новата асоциация.