Най-новите екологични и биологични тенденции в овощарството ще бъдат обсъдени днес в Туристическия информационен център в Бръшлен по време на редовното заседание на Съвместната българо-румънска земеделска работна група.
Теорията ще бъде съчетана и с практика по време на посещение на кайсиеви градини край селото, където участниците в заседанието нагледно ще видят как са приложени новостите в тази област и какви са резултатите от това.