Сърбия не влиза в Евразийския съюз, каквито спекулации има в местните и регионалните медии, а само подписва договор за свободна търговия. Подобни споразумения вече действат с Русия, Беларус и Казахстан. Това заяви министърът на търговията, туризма и телекомуникациите Расим Ляич.

Подобен договор Сърбия е подписала с Турция и с държавите от ЦЕФТА. Междувременно Евразийският съюз се разшири до Армения и Киргизстан и реши да хармонизира споразуменията за свободна търговия с трети страни, включително Сърбия.

Споразумението няма политически, а само търговски измерения. Решено е в рамките на Евразийския съюз всички договори за свободна търговия с трети страни да бъдат обединени. Ако Сърбия беше отказала да подпише такъв, щеше да постави под въпрос договора за свободна търговия с Русия, смята Ляич.

На 25 октомври Сърбия ще подпише договор с Евразийския икономически съюз, с който ще бъдат заменени настоящите договори и който ще включва разширен списък на безмитни стоки.