Работна група с участие на експерти от Регионалната  инспекция по околната среда и водите, Регионалната здравна инспекция и областната управа ще провери заводите и химическите производители във връзка с многобройните оплаквания за замърсяване на въздуха в Русе. Инициативата е на областния управител Галин Григоров.
Ще бъдат прегледани и документите на предприятията, регламентиращи разрешителните за производство, капацитета и други данни с отношение към темата.
Резултатите от проверката трябва да станат ясни до месец и при нужда с тях ще бъде запозната прокуратурата. 
При установяване на замърсяване съответната фирма рискува спиране, ако не може да осигури адекватна работа на пречиствателните си съоръжения.
Обсъжда се и възможността за пускане в действие на широкоспектърни газ анализатори, свързани с табла на видни места в града.