Представителите на политическите партии и коалиции в Ценово се споразумяха за ръководните постове и членовете на секционните избирателни комисии. Това стана на консултациите при кмета Петър Петров, които продължиха близо час и половина. При определянето на ръководния състав и членовете се запази съотношението на парламентарното представителство. В населените места в общината пет от комисиите ще са с по 9 членове, а други пет ще са от по седем души. Ще се сформира и подвижна избирателна секция.