Общината отново организира кампания за събиране на опасни отпадъци от домакинствата. Мобилният пункт ще бъде на ул. "Шипка" 33 в четвъртък и петък. От 10 до 16 часа гражданите могат да предадат натрупаните в домовете им опасни отпадъци. Ще се приемат лекарства с изтекъл срок на годност, замърсени опаковки, живачни термометри, почистващи препарати, дезинфектанти, белина, негодни препарати за растителна защита, бояджийски материали.