Доц.д-р Севдалин Ангелов, д.м., е завършил Математическа гимназия „Баба  Тонка“. През 1982 година се дипломира като лекар в Медицинския университет в Плевен и една година работи като завеждащ селската здравна служба в Тръстеник. От 1983 година е назначен за ординатор в Ортопедично отделение на Окръжна болница-Русе. Пет години по-късно взема специалност по ортопедия и травматология. През 2002 година защитава  дисертация за придобиване на образователна и научна степен доктор на тема „Алгоритъм на поведение при нестабилни фрактури на дисталния радиус“, а от 2013-а е със сертификат за правоспособност по хирургия на  ръката в България.
Член е на дружеството по хирургия на ръката в България от 1990 година, а на FESSH и IFSSH от 1992 -а. От много години е хонорован асистент към катедра „Кинезитерапия“ към Русенския университет, а през 2016 година защитава доцентура към катедра  „Обществено здраве“ към РУ. Има множество обучения и специализации в страната и чужбина и над 70 публикации на наши и  международни конгреси и списания.

- Доц.Ангелов, какво представлява хирургията на ръката?
- Хирургията на ръката обхваща всички посттравматични увреждания и вродени малформации, както и заболявания в областта на горния крайник. Строгата специфика идва от това, че най-дисталната част от целия горен крайник, наречен ръка, е
една компилация от много видове специфични структури, събрани на едно място
а именно костна, нервна, сухожилна, мускулна, кръвоносна система. Това означава, че лекар, който лекува този орган, трябва да има отлични познания във всички тези области.
- Какви операции на ръката са направени от вас и екипа ви досега?
- Първо трябва да кажа, че
аз, д-р Димитър Александров, д-р Иван Ванов и д-р Стоян Граматиков сме единствените в страната
освен колегите в Университетска болница "Софиямед", които можем да излекуваме всякакви дефекти на горните крайници. В тази връзка ние сме направили уникални операции за изправяне дефект на палеца, което е огромен проблем на китката; на четвъртия пръст на 18-годишно момиче, наранен така, че навсякъде на друго място щяха да го ампутират. Излекувахме осакатяваща травма на лакът на 17-годишно момиче, което е паднало на земята при каране на ролери. Оправихме премазана ръка на работник от промишлени валове в производствена фирма. Излекувахме редки вродени малформации на горни крайници чрез реконструкции. В този ред на мисли е важно да се знае, че в нашата клиника работят рехабилитирани специалисти за хирургия на ръката и
не е необходимо пациентите да търсят помощ в други болници за подобни проблеми
защото тук могат да получат адекватно лечение на всякакви дефекти на ръцете.
- От кога тази хирургия се извършва в Клиниката по ортопедия и травматология към УМБАЛ "Канев"?
- Традициите в областта на хирургията на ръката в нашата клиника по ортопедия и травматология не са от вчера, а датират от десетилетия. Сега обаче тя е сертифицирана и благодарение на това през миналата година в клиниката са направени 790 операции на ръка от всичките извършени 2500 интервенции.
Аз обаче ще се върна малко назад в годините, защото това е важно за темата. През годините са
защитени дисертации на началника на клиниката проф.Пенчо Косев
за Аваскуларните некрози на ос лунатум и на покойния д-р Пенчо Чобанов за Зудековата дистрофия, свързана с ръката. Моята дисертация е за най-честите фрактури в  травматологията, тези на дисталния радиус. 
В България дружеството по хирургия на ръката е свързано с имената на проф.Янаки Холевич, проф.Елена Панева и проф.Иван Матев. Проф.Иван Матев е учен от  световна величина и през 1998 година бе отличен със  званието "Пионер в хирургията на ръката" на световния конгрес във Ванкувър, Канада. Това звание са получили едва десетина световно признати учени. Той е може би единственият български ортопед, чието име се цитира  винаги в учебниците по хирургия на ръката с  иновативните му оперативни техники.
За Русе можем да отбележим и още една ярка следа в тази област - тук е роден проф.Изидор Кеслер
който завършва медицина в София и една година работи като хирург в болницата в Русе, след което емигрира в Израел и бележи изключителна кариера в областта на хирургията на ръката. Неговите оперативни техники за сухожилен шев са най-използваните в цял свят и в момента името му фигурира във всеки учебник по хирургия на ръката. За щастие след 1989 година аз и мои колеги имахме възможността да контактуваме често с него, защото той присъстваше на почти всеки голям форум на българските ортопеди и споделяше опита си, натрупан от работата си в международни групи за изследвания в Америка, Япония и други държави. 
От 2012 година председател на Българското дружество по хирургия на ръката е доц.Маргарита Кътева. Като активен член на дружеството аз подкрепих нейните усилия за сертифициране на дейността по хирургия на ръката с виждането, че
това е специфична област и е необходима допълнителна подготовка за работа на високо ниво
По мое мнение доц.Кътева е изключително амбициозен човек и в последните 7-8 години организира ежегодни курсове за подготовка за хирургия на ръка и микрохирургия, които се водят от едни от най-добрите специалисти в Европа - проф.Бимер и проф.Джунта. 
От 2013 година с помощта на покойния д-р Минчо Вичев, който тогава беше зам.-министър на здравеопазването, специалността "Хирургия на ръката" бе сертифицирана от Министерството на здравеопазването и за работа в тази област е необходимо да се завърши 6-месечен курс и да се положи изпит за получаване на сертификат. Аз съм един от лекторите в тези курсове и се гордея с издадените сертификати на колегите си д-р Димитър Александров, д-р Стоян Граматиков и д-р Иван Ванов, с които екипът в клиниката ни стана от четирима хирурзи и след Клиниката по хирургия на ръка в болница "Софиямед" на доц.Кътева и клиниката в "Пирогов" станахме следващият център в България с такава  насоченост. 
- Какви са възможностите на Клиниката по ортопедия и травматология към болница "Канев" в момента?
- През последните години
операциите, свързани с травми и заболявания на ръката, са повече от 1/3 от обема на нашата клиника
Диапазонът от оперативни интервенции е много голям и включва всякакъв вид травматични увреди на горен крайник с различна тежест. Използват се мини техники за синтези на изключително малки фрагменти на пръсти, длан, многофрагментни счупвания на главата на радиалната кост, вътреставни фрактури на лакътна става. Рутинни оперативни процедури са интервенциите, свързани с Дюпюитренова контрактура, карпален тунел синдром, ревизии след сухожилна хирургия, невролизи след  травматични увреди на нервите на ръката, посттравматични реконструкции.
- В Русе има ли излекувани редки вродени малформации на горни крайници чрез реконструкции?
- Да, и то не е една. Заслужава да се отбележи една изключително рядка интервенция за възстановяването на травматичен дефект на радиалната кост с дължина 18 см с васкуларизиран костно-мускулно-кожен присадък на съдово краче от фибула /малката кост на подбедрицата/. За тази  операция се готвиха два екипа, които работиха  едновременно, за да се скъси оперативното време.
Случаят бе публикуван и спечели първа награда на Дните на българската ортопедия
в Елена през 1990 година.
Освен това в нашата клиника ежедневно сме изправени пред високоенергиен травматизъм, който засяга горни крайници и изисква много професионализъм и прецизна оперативна техника, за да се запази максимално функцията на ръката. В голяма част от случаите се получават определени тъканни дефекти, които покриваме с различни кожни ламба на съдови крачета. Последните  години д-р Димитър Александров направи доста успешни такива пластики, като успя да възстанови и чувствителността на засегнатия участък, което за ръката е от изключителна важност. 
Не може да не спомена и за лечението на различните вродени дефекти, засягащи ръката. За най-голям успех в тази област смятам, че са изпълнените
четири реконструкции на една много рядка вродена малформация - манус вара
която се среща при едно новородено на 100 000 раждания. В тези случаи бяхме в помощ на нашия детски  ортопед д-р Боян Валентинов, също член на дружеството по хирургия на ръката, като успяхме да изпълним най-съвременната оперативна техника на проф.Пейли от Флорида, при когото д-р Валентинов бе на специализация. Операцията е изключително рискова, понеже липсва едната кост на предмишницата. По тази причина ръката е само с един съд, променена анатомия и увредата й може да доведе до нарушение в храненето и ампутация. За щастие,  всички тези четири деца са добре и това най-вероятно е втората по големина серия от успешни операции на малформации след тази на проф.Пейли. Освен това
тази операция не е правена в друга клиника в България и това ни обедини
за да постигнем набелязаната оперативна цел на д-р Валентинов.
Обяснявам всички тези случаи с разбирането, че поведението към увредите на ръката е изключително отговорна дейност и трябва да се извършва от достатъчно  подготвени лекари-ортопеди. За съжаление, нашата страна изостава в това отношение и може да се каже, че има още много да се направи. Колегите в съседна Румъния имат  много повече центрове и много повече лекари с подходяща специализация. А в Западна Европа хирургията на ръката от десетилетия е тясна специалност и определени видове  операции могат да се изпълняват само от сертифициран специалист. Затова смятам, че това, което правим в Клиниката по ортопедия и травматология към болница "Канев", е правилно и ще продължим да подкрепяме ръководството на специализираното дружество в тази  насока.