Няма да има никакво повишение на цената на топлинната енергия до края на тази година, коментира председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) Иван Иванов пред журналисти в сградата на регулатора, където Комисията отбеляза своята 20-та годишнина от създаването си. Той се аргументира със заявлението, постъпило в КЕВР от "Булгаргаз", с което се предвижда намаление на цената на природния газ с 0,11 процента.
Иван Иванов добави, че спрените топлоелектрически централи не влияят върху цената на тока за бизнеса, защото произвеждат малко мощности. Освен това предвиденият планов ремонт на ТЕЦ "Марица-изток 1" е завършил предсрочно.
За момента КЕВР не е констатирала нарушения на лицензиите на спрените ТЕЦ-ове, но вероятно има нарушения на комплексните разрешителни, които се издават от Министерството на околната среда и водите.
"Комисията за енергийно и водно регулиране не се занимава с конкретния характер на първичното гориво, което постъпва в тези централи, уточни Иван Иванов.