Спешен ремонт започна по сградата на кметството в Мартен, за да се предотврати улягането и срутването й. В нея освен администрацията на кметството се намират пенсионерският клуб, полицейският участък, читалището, киносалон, ритуална зала, поща и фитнес зала.
За да се избегне аварийна ситуация, стартираха неотложни строителни дейности по отвеждане на дъждовните води от покрива на сградата. Ще се направи хидроизолация и ще се положат тръби за отвеждане на дъждовните води от улуците до две междинни шахти. Предвидено е да се поставят и нови тротоарни плочи. Кметството обаче не може да се справи самостоятелно с аварийната ситуация и затова от общината ще подпомогнат ремонтните дейности с 10 000 лева.