Очертава се дефицит на квалифицирани кадри със средно образование. Това заяви вчера в Сливен министърът на труда и социалната политика Бисер Петков. Министърът бе на работно посещение в града, където се срещна с ръководителите на две от големите предприятия и се запозна с проблемите, с които се сблъскват при наемане на работници. Проблемът обаче не е регионален, а национален - подобни трудности изпитват и работодателите в Русе, например.
Прогнозите за развитието на пазара на труда сочат свиване на населението в трудоспособна възраст, като се очаква през 2024 година над 4 300 000 души да бъдат в това число. Това изисква нови мерки на пазара на труда, който през тази година бележи рекордно ниски нива на безработица, посочи министърът. По думите му българската икономика е във висока точка с над 75 процента коефициент на заетост на населението в трудоспособна възраст.
Новите мерки на пазара на труда ще включват активирането на неактивни лица, като фокусът ще бъде не към субсидираната заетост, а към повишаване качеството на работната сила чрез инвестиции в обучение и нови квалификации с акцент върху дигиталните умения. Значителен ресурс от програмата за развитието на човешките ресурси ще се насочи в дигитализация.