Общината ще даде 300 000 лева заем на "Общински транспорт Русе", тъй като дружеството не може да се издължава на доставчиците си. Искането на финансовата помощ е на директора на фирмата Александър Георгиев и е обвързано с нормалното функциониране на обществения транспорт.
Дружеството и сега ползва заем, който беше даден през ноември 2017, като новите 300 000 лева ще бъдат отпуснати чрез увеличаване размера на главницата по договора и ще бъде сключено допълнително споразумение. Лихвата от 1,24% и срокът за връщане от 4 години ще се запазят. Предстои предложението на кмета Пламен Стоилов да бъде обсъдено на сесията на 19 септември.