405 от регистрираните безработни са постъпили на работа през юли и това е с 11 души повече от същия месец миналата година, сочи анализът на трудовия пазар в Русенска област. 
Обявените през месеца свободни работни места са 509. Най-много хора се търсят в преработващата промишленост /278/, търговията /66/ и образованието /63/.
Към края на юли в трите бюра по труда в областта - в Русе, Бяла и Ветово, са регистрираните 5485 безработни, което е леко увеличение спрямо юни /с 66 души/, поради намаляващото търсене на кадри за сезонни дейности. Като търсещи работа лица са регистрирани и 100 заети, 37 учащи и 95 пенсионери. 
Равнището на безработица в областта е 5.3%, също като предходния месец и съответства на националното ниво. Най-много хора без работа по традиция има във Ветово /24.8%/, а най-ниска - в Русе /3%/.
Почти половината - 45% от всички регистрирани безработни, са над 50 години, тези от 30 до 49 години са 44%, а младежите до 29 години - 11%.