"Енерго-Про Продажби" стартира игра, в която всеки клиент, актуализирал мобилен телефон или имейл на интернет адрес http://update.energo-pro.bg до 29 февруари 2020 г., ще участва в томбола за спечелването на един от 30 ваучера за пазаруване на стойност 100 лева. Инициативата "Актуализирай данните си и спечели" ще бъде активна в рамките на 6 месеца и в нея могат да се включат пълнолетни физически лица, които са битови  клиенти на компанията. Линк към играта е достъпен и от банер на началната интернет страница на "Енерго-Про". Тегленето на печелившите ще бъде извършвано на случаен принцип в присъствието на нотариус веднъж месечно.
Актуализацията на клиентските данни спестява време на клиентите и улеснява комуникацията между потребителите и компанията. Ускорява се времето за получаване на уведомления, включително напомняне за просрочено плащане, когато има вероятност за прекъсване на електрозахранването. Актуалните имейл или мобилен телефон в базата данни на компанията дават възможност на клиентите да получат и по-детайлна информация при постъпило запитване на денонощния телефон за връзка на "Енерго-Про Продажби" 0700 800 61 или на имейл адрес [email protected].
С пълните условия на играта можете да се запознаете на сайта https://www.energo-pro.bg.