Още 63 нови електронни услуги предоставя общината. Онлайн вече могат да се заявят удостоверения за настоящ адрес, за семейно положение, за декларирани данни.
Сред новите електронни услуги са разглеждане и одобряване на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж, както и издаване на карта за безплатно паркиране на автомобили на хора с увреждания.
По електронен път може да се направи също заверка на документи по гражданско състояние за чужбина, както и вписване на сдруженията на собствениците в общинския регистър.
Община Русе предлага широка гама на електронни административни услуги, пестящи време и нерви по опашките - над 130, сред които записването в училища, детски ясли и градини, справка и заплащане на местни данъци и такси и други задължения. Поетапно ще се въвеждат и още услуги.