- Г-н Желев, приключи ли подготовката на есенно-зимния сезон?
- Мероприятията, които бяха необходими за подготовка за есенно-зимния сезон, все още продължават, но сме към края. През летните месеци преглеждаме обстойно основните съоръжения. Където има нужда от ремонт, той се извършва. По топлопреносната мрежа също. Направихме пълна ревизия на местата, където имахме проблеми през миналия сезон. 
- Имате ли готовност за евентуална реакция на екипи ви при аварии и проблеми през зимните месеци?
- Мога да кажа, че сме готови 100%. Екипите са ни оборудвани. Аварийната служба работи денонощно - 24 часа, 7 дни в седмицата. Екипите ни регулярно работят по топлопреносната мрежа. Има извънредни дежурства събота и неделя, за да може да сме готови и да отговорим на всякакви предизвикателства. Предвидили сме всякакви действия, за да откликнем на изискванията на нашите клиенти.
- Ако има аварии и се налага хората да остават за няколко дни без отопление и топла вода, предвидени ли са обезщетения?
- Първо се надявам да не се стига до подобни ситуации, в които дни наред да лишим хората от услугата, за която си плащат. Но, разбира се, както всяка година, при подобни неприятни и непланирани аварии, клиентите ни са били обезщетявани. 
- Има ли абонати, които може и да не получат обезщетение? От какво зависи това?
- Зависи основно от периода, от който имаме нужда, за да можем да оправим появилия се проблем. Правилата и механизмът ясно са разписани в общите условия за продажба на топлинна енергия на клиенти за битови нужди. 
- През миналата година програмата „Изряден клиент“ бе доста успешна, смятате ли да я продължите?
- В момента тече нашата програма „Изряден клиент“. В нея могат да участват всички наши абонати, които нямат просрочени задължения и продължават да заплащат сметките си в срок. Присъединявайки се към тази програма, клиентите ни могат да се възползват от пределна цена за битово гореща вода в размер на 12,00 лв. с ДДС за всеки потребен и отчетен кубик битово гореща вода.
Предлагаме на своите изрядни клиенти и възможност за заплащане на равни месечни вноски през цялата година при сключване на индивидуален договор. Основното предимство на равномерните плащания е балансиране на семейния бюджет през годината.
- Почти сме на старта на отоплителния сезон, какво си поставяте като цел  като директор, накъде ще насочите усилията си?
- Основният акцент в работата ми и преди, и сега е подобряване на услугата, която предлагаме. Отворен диалог с клиентите ни и във всеки един момент да получава максимално полезна информация за въпросите, които ги касаят за „Топлофикация Русе“ ЕАД.