- Г-н Григоров, африканската чума засегна сериозно областта, влезе в свинекомплексите, а стотици стопани, които отглеждаха прасета в двора, трябваше да ги заколят. Въпреки специалните мерки за хигиена и ограничаване разпространението, огнищата в русенско са вече 9 и сякаш не се стига до овладяване на ситуацията. Защо?
- Считам, че всичко, което зависеше от нас като администрация, беше предприето. На първо място ограничихме възможностите заболяването да премине през Дунав мост чрез сериозната информационна кампания, която проведохме на територията на областта, както и чрез намаляването броя на прасетата в личните стопанства.
Не може да не бъде отчетено и поддържането на отлична постоянна комуникация с властите от Румъния и най-вече с тези от окръг от Гюргево относно тамошната епизоотична обстановка. Заедно с румънските институции информирахме хората, че не трябва в страната да се вкарва месо от северната ни съседка. Тук е мястото да се посочи и съвместната координация с Българската агенция по безопасност на храните, благодарение на които на Дунав мост бяха осигурени фризери, правеше се постоянна дезинфекция и проверки на влизащите в България товарни автомобили. От друга страна с колегите от Агенция "Пътна инфраструктура" се разбрахме за по-често почистване на отбивките по републиканската пътна мрежа от областта и така няколко пъти се увеличи честота на почистване.
На въпроса защо не се стига до овладяване на ситуацията - според мен 
болестта, веднъж навлязла на територията на страната, не може да бъде контролирана
защото нейното пренасяне вече е много лесно, а както знаете то става дори посредством движението на хора, животни, автомобили, изхвърлени хранителни отпадъци и опаковки... Десетки са възможностите.
- Според вас бяха ли адекватни и навременни предприетите мерки?
- Не, не бяха! Още преди година и половина трябваше да бъдат премахнати всички прасета в личните стопанства. От първостепенно значение беше и необходимостта от създаването на поне 20 км. гранична буферна зона, в която да няма диви прасета. Трябваше да има усилен лов на гонка, а не да се забранява лова с кучета. Именно това според мен е основната причина, поради която не можахме да се справим. 
Неведнъж съм заявявал категоричната си позиция и съм настоявал сроковете за този тип лов да се удължат, за да могат ловците да ни помогнат в тази тежка обстановка
Така можеше да успеем да забавим навлизането на африканската чума по свинете с няколко месеца и самото навлизане на заболяването в страната щеше да се случи през зимния период, когато много по-лесно се локализира заразата и съответно по-лесно се намалява популацията на прасетата. Поне се надявам и вярвам, че вече Народното събрание ще одобри внесеният от Александър Сабанов Законопроект за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча, с който се дава възможност на министъра на земеделието, храните и горите да променя сроковете за ловуване според конкретната епизоотична обстановка. По този начин и към момента ще може да се удължи периодът за лов, но мисля, че вече е късно, защото целта ни беше да недопуснем или да забавим навлизането на болестта.
- Как успяхте да убедите стопаните да колят прасетата, без това да предизвика бунтове като в Южна България?
- Считам, че 
заслугата е основно на хората, които проявиха разбиране
и осъзнаха необходимостта от предприемане на мерки, с които поне частично да се овладее ситуацията. На практика без доброволното клане на прасетата за угояване за лични нужди в санитарните зони не бихме успели да намалим разпространението на вируса. Тук отново поставям акцент на добрата комуникация, на значението на разясняването на рисковете от болестта африканска чума по свинете и на постоянно провеждащите се преди и сега областни епизоотични комисии.
- Какви са стъпките, за да се изкорени вирусът и да се овладее ситуацията? На какво трябва да се наблегне?
- На първо място максимално бързо популацията на диви свине трябва да бъде намалена на 0.3 бройки на площ от 100 хектара, а това е възможно единствено чрез промяна в срока за лов с кучета, както посочих по-горе.
Освен това 
стопаните, които искат да отглеждат прасета за собствени нужди, трябва да изпълняват всички необходими мерки за биосигурност
в стопанствата си, както и задължително да се регистрират - това ще спомогне за осъществяването на стриктен ветеринарен контрол. Трябва да се обърне внимание и на някои по-специфични мерки, като това, че зърното трябва да остане поне два месеца в силозите преди да бъде ползвано за фураж, както и че фуражът преди да бъде даден за консумация на животните трябва да премине през необходимата термична обработка.
- А какво е мнението на експертите от Германия , които посетиха засегнатите от африканската чума свинекомплекси и стана ли ясно как и откъде вирусът е проникнал в тях?
- Това предстои тепърва да се изяснява. Все още няма конкретна информация.
- Какви са перспективите пред отрасъла?
- За съжаление, не мога да отговоря, че са положителни. 
Предполагам, че в следващите поне 5 години отрасълът ще изпитва проблеми
Африканската чума няма да изчезне от само себе си, като ярък пример в това отношение може да се посочи Испания, на която й трябваха 30 години да се пребори със заболяването.
- Може ли да се даде времеви хоризонт кога кризата ще бъде преодоляна?
- Трудно може да бъде направена подобна прогноза. Важното е всички да вникнат в проблема и всички заедно да си поемат отговорността за справяне с болестта, за да може максимално бързо да се пристъпи към възстановяване на този сектор, който, както всички знаем, е от съществено значение за икономическото развитие на страната.
- Това ли е най-голямото предизвикателство през мандата ви?
- Предизвикателството африканска чума по свинете наистина е сериозно, но все пак работата на областния управител не може да се сведе само до това.
Задавайки ми такъв въпрос, няма как да не спомена, че един от първите проблеми, пред които аз и екипът ми се изправихме, беше опасността от отнемането на лиценза на емблематичния за Русе "Дунарит". Тогава 
заедно с министъра на икономиката Емил Караниколов предприехме всички необходими мерки и успяхме да запазим работните места на повече от хиляда души
като една не малка част от тях, ако не се лъжа над 70% са млади хора. Често срещана практика е и цели семейства да работят там - представете си едно отнемане на лиценза и съответно започване на съкращения и дори закриване на завода до какъв икономически крах щеше да доведе работещите в "Дунарит". Също трябва да се отбележи, че запазването на комплекса беше от приоритетно значение за целия военнопромишлен отрасъл.
Екологичният проблем също е изключително сериозен, но в крайна сметка успяхме да накараме "Монтюпе" да направи сериозни инвестиции и към момента вече се изграждат биофилтри, така че смятам, че след нова година русенци ще забравят неприятните миризми.
- Това ли са големите постижения на областната администрация?
- Надявам се да има и други. Още от първия си работен ден като областен управител правя всичко възможно за изграждане на втори мост над Дунав при Русе. Нека да не забравяме, че преди построяването на такъв мост при Русе беше само в сферата на добрите пожелания. След усилията, които положихме заедно с екипа ми, успяхме да наложим тезата, че именно още един мост при Русе е от съществено значение за развитието на региона.
Без него ние попадаме в ситуация на реално блокиране на обмена и търговията
Сега построяването на втори Дунав мост при Русе е сред водещите правителствени приоритети. 
Стартирането на реалните дейности, свързани с проектирането на автомагистралата между Русе и Велико Търново, също е сред постиженията на администрацията. Да, трудности има, но е факт, че вече усилено се работи по парцеларните планове, а до месец очаквам и първа копка на магистралата. Дори само това да оставя след себе си като областен управител и правителството като цяло, то считам, че мандатът ми ще е пълен.
Особен акцент във втората половина от мандата ми ще бъде повишаването на икономическата активност на населението в областта и привличането на повече инвестиции. Като пример мога да посоча наскоро проведените разговори с малайзийската компания "Eonmetall Group Berhad", която е с над 35-годишен опит в изграждането на водещи инфраструктурни проекти в цяла Азия. Както обявих и по-рано, тези инвеститори не искат осигуряването на държавни гаранции, както е при китайските фирми, т.е. няма да има негативно отражение върху държавния ни дълг.
Съвсем скоро се очаква да постигнем реални резултати, свързани с оперирането на летището в Щръклево за превоз на товари
и в последствие изграждането на логистичен хъб в непосредствена близост до него - интересът е проявен от същата малайзийска компания.
Тук отново се връщам на значението на добрата транспортна инфраструктура и свързаност на региона, защото така ще привлечем повече инвеститори в различни икономически сектори, което ще се превърне в основен икономически двигател на региона.
За пропуските и слабостите ще си направя подробен анализ и ще работя за тяхното отстраняване, защото Русе заслужава да се развива като водещ европейски град.
- Как взаимодействате с местната власт и с депутатите?
- Мисля, че взаимодействието с всяка една институция от региона е на едно много добро ниво. В рамките на правомощията си се стараем да даваме становища, свързани с възможности за промяна за нормативни актове. Активно следим за спазването на всички законови разпоредби и съответно стриктно изпълнение на процедурите и правилата. Мога да споделя, че 
от юни 2017 година до този месец съм върнал 43 решения или части от такива на общинските съвети
Друг аспект, който не може да бъде подминат, е отличната координация и сътрудничество в условията на кризисна обстановка с цел максимално бързо предприемане на мерки за преодоляване и ликвидиране на нанесените щети и компенсация на засегнатите.
- Вие сте една от четирите номинации на ВМРО за кмет на Русе, готов ли сте за битката за Русе?
- Разбира се! Нямам никакви колебания и както знаете приех номинацията. Друг е въпросът дали ще бъда от позицията на областен управител или на кмет - това ще го решат русенци, но винаги ще отстоявам интересите на жителите на Русе и региона.