Атрактивен графит посреща посетителите на входа на древноримската крепост Сексагинта Приста. На рисунката са изобразени войници от Втора Матиакоска кохорта от втори век, които се завръщат в крепостта с триумфален марш. Графитът е на стената на съседната на музея сграда, там се намира шивашка фирма "Геяна", откъдето дали съгласие за рисунката.
Младата русенска художничка Ина Валентинова е изрисувала също римски кораби, триумфална арка, музиканти. Авторката е изучавала изящни изкуства в академия "Минерва" в Грьонинген, графика и живопис в Академията за изящни изкуства във Вроцлав и специалност "Текстил" в Националната художествена академия в София. 
Графитът е направен по поръчка на русенския музей, целта е да се привлече вниманието на минаващите хора.