Плащането на предвидените 300 лева обезщетения на собственици на домашни прасета, които доброволно са ги умъртвили и са дезинфекцирали стопанствата си, за да се спре разпространението на африканската чума по свинете, започва от 2 септември, понеделник, съобщиха от областната администрация и посочиха точен график.
Парите ще се дават в брой срещу предоставяне на лична карта, а кампанията започва от общините Борово, Бяла, Две могили и Сливо поле. Стопаните, които са посочили банкова сметка, ще ги получат в нея.
За населените места, непопадащи в споменатите общини, ще бъде допълнително обявена друга дата.           

Община Борово
с. Горно Абланово - кметство, 10,00 ч.
с. Обретеник - кметство, 11,00 ч.
гр. Борово - община, 13,00 ч.
с. Брестовица - кметство, 14,30 ч.
Община Бяла 
с. Ботров - кметство, 09,30 ч.
с. Босилковци - кметство, 11,30 ч.
с. Стърмен - кметство, 12,30 ч.
с. Полско Косово - кметство, 15,00 ч.
гр. Бяла - община, 16,30 ч.
Община Две могили
гр. Две могили - община, 08,30 ч.
с. Батишница - кметство, 09,00 ч.
с. Бъзовец - кметство, 10,30 ч.
с. Баниска - кметство, 11,30 ч.
с. Могилино - кметство, 12,30 ч.
с. Помен - кметство, 13,30 ч.
с. Чилнов - кметство, 14,30 ч.
с. Каран Върбовка - кметство, 15,00 ч.
с. Кацелово - кметство, 16,00 ч.
Община Сливо поле
с. Голямо Враново - кметство, 09,00 ч.
с. Бръшлен - кметство, 09,30 ч.
с. Бабово - кметство, 10,00 ч.
с. Ряхово - кметство, 10,30 ч.
с. Борисово - кметство, 11,00 ч.
с. Юделник - кметство, 11,30 ч.
с. Кошарна - кметство, 12,00 ч.