Извънредни проверки на две предприятия и производствени площадки в Западна промишлена зона на Русе са извършени днес, съобщиха вчера от РИОСВ.
Поводът е постъпил сигнал за наличие на оцветени води в река Русенски Лом. На място е извършен оглед в района на колектор „3-ти март“. В момента на проверката от колектора се е изтичала бистра вода, но в реката все още е имало следи от оцветяване. 
Проверени са две производствени предприятия, извършващи дейност в Западна промишлена зона. Не са констатирани нарушения. Обходени са площадките на бившето предприятие „Дунавска коприна“ и ТПК „Тих труд“. На тяхната територия няма дружества с дейност, от която да се емитират оцветени отпадъчни води. Проверките в Западна промишлена зона продължават и утре /днес - б.р./. 
Колектор „3-ти март“ се експлоатира от „ВиК“ ООД- Русе. В него се заустват отпадъчните води на дружества, извършващи дейност в Западна промишлена зона, с които операторът „ВиК“ ООД има сключени договори. 
„ВиК“ ООД има разрешително за заустване в река Русенски Лом. При отклонения от нормите операторът се санкционира. Такъв е случаят с последния акт, съставен вчера /понеделник - б.р./, за констатирани отклонения от нормите за заустване след взети проби и установени превишения на нормите в разрешителното при предишна проверка.