Осем от селата в Русенска област са с население под 100 души, показват данните на ГРАО. Най-малко жители има в двемогилското Пепелина, където са регистрирани едва седем души. Двуцифрен брой жители - 26, има в още едно населено място в община Две могили - Широково. Толкова е населението и в беленското село Пет кладенци. В община Иваново има най-много обезлюдяващи села. Три от населените места са с под 60 души население - Нисово с 51, Церовец с 56 и Табачка с 59, а в Божичен има точно 100 жители. В ценовското Беляново живеят 93 души, а в сливополското село Черешово пък са регистрирани 43 души. В общините Русе, Ветово и Борово няма населени места с под 100 души.