Четири села в община Ценово ще бъдат засегнати от проекта за подробен устройствен план (ПУП) - парцеларен план за автомагистралата между Русе и Велико Търново в участъка от трасето при обхода на Бяла. Проектът, който беше възложен от Пътната агенция, вече е изработен и е публикуван на сайта на община Ценово. По него засегнатите лица могат да правят писмени възражения, предложения и искания чрез общинската администрация. Промени в името на бъдещата магистрала ще претърпят селата Ценово, Белцов, Пиперково и Долна Студена. С проекта се определят засегнатите от трасето поземлени имоти, а след като се установи дали и какви възражения има, планът трябва да бъде одобрен от регионалното министерство. След това се пристъпва към провеждането на процедури по отчуждаване на земи и изключването им от поземления фонд и горска територия за изграждане на директното трасе, площадки за депониране на земни маси и реконструкция. Когато се регламентират отношенията със собствениците на отделните имоти, ще може да бъде издадено и разрешението за строеж.
Предвижда се трасето на магистралата в землището на община Ценово да пресича река Янтра с голям мост югоизточно от Белцов и пътен подлез на пътя Ценово-Белцов. След това то преминава между Ценово и Пиперково, като се пресича републиканският път Свищов-Бяла в пътен подлез, където е планирана полудетелина.
Миналият месец регионалният министър Петя Аврамова каза, че тази година ще бъде обявена обществената поръчка за строителството на участъка от Русе до Бяла и обхода на Бяла, като за скоростното трасе са осигурени 600 млн. лева.