Близо 9 години професионален водач не е имал подновено удостоверение за психологическа годност и е шофирал в нарушение на правилата. Затова фирмата, за която е работил, е санкционирана от автомобилните инспектори с 3000 лева, а актът стигна до обжалване пред съда.
В зала представителите на транспортното предприятие изтъкнаха, че тъй като шофьорът е превозвал товар за собствена сметка, няма задължение той да е минал психотест. Отделно фирмата възропта, че са глобени трима нейни водачи с три отделни сурови глоби за едно и също нещо - въпросният липсващ документ за преглед. Според тях, ако въобще трябва да бъде санкционирано, дружеството трябва да бъде наказано с една обща глоба.
Не така обаче разсъди съдът на първа инстанция, който посочи, че съвсем ясно и категорично е, че водачът е извършвал обществен превоз срещу разплащане и далеч не се касае за транспортиране за собствена сметка. Отделно, според районните магистрати, фирмата грешно е изтълкувала закона и реши, че съвсем справедливо и законно са наложени глобите от автоинспекцията. Затова актът бе потвърден, но решението може да се обжалва.