Основните булеварди в централната част на Русе ще имат ново LED осветление с по-добри параметри и несравнимо по-малка консумация на електричество.
Заложен e моделът на водещата светлина - когато няма движение в тъмната част на денонощието, лампите ще светят с 30 процента от мощността си. Когато датчиците им за движение засекат идващо превозно средство, ще светват 100 процента и ще осигуряват светлинно петно пред него и на стотина метра напред. След отминаването му, ако липсват други коли, мощността отново ще минава в ограничен режим. По подобна технология е направено осветлението на два булеварда в София, както и уличното осветление в Дубай.
Вече са подменени лампите по ул."Фердинанд", а снощи светна и бул."Цар Освободител".
Основният проблем, който трябва да бъде решен с функционирането на т.нар. водеща светлина, е свързан с короните на дърветата, тъй като те пречат на датчиците. След подмяната на осветителните тела, ще бъде предприето и орязване на клоните.
Проектът на община Русе за подмяна на уличното и парково осветление предвижда монтиране на нови 1200 улични и 435 паркови лампи. Ще бъдат обхванати всички улици, заключени между ул."Николаевска", бул."Цар Освободител", ул."19 февруари", ул."Одрин", ул."Цар Калоян", бул."Придунавски" в участъка от ул."Мостова" до ул."Независимост", ул."Независимост", бул. "Съединение", както и целия Парк на възрожденците. С новите осветители ще се изразходват между 30 и 50% по-малко електрическа енергия от старите, а корпусът им ще е устойчив на вандализъм.