Няма разписан ред за планиране на работните заплати, не са планирани месечни суми за извънреден и нощен труд и за работа на официални празници; няма система за оценка на трудовото изпълнение на служителите и как то влияе върху заплатите и допълнителните възнаграждения; заплатите за някои административни длъжности са повишавани с по-висок процент, отколкото на медицинския персонал. Това са част от констатациите на комисията от здравното министерство, която извърши проверка на Центъра за спешна медицинска помощ в Русе. Те бяха огласени от министър Кирил Ананиев по време на последния парламентарен контрол преди лятната ваканция на депутатите.
Проверката беше назначена от министъра през март, когато в Спешна помощ назряваше взривоопасно напрежение по повод проведения конкурс за директор и спечелването му от д-р Иванка Маринова. В знак на протест и в защита на тогавашния временно изпълняващ длъжността директор д-р Недка Дикова 40 медици и шофьори на линейки от Русе и 10 от филиалите в областта бяха депозирали предизвестия за напускане. По-късно се оказа, че те не са заведени по съответния ред и почти всички бяха оттеглени. Но тогава на общо събрание бяха повдигнати сериозни въпроси за заплащането на труда на служителите и работното време. За да успокои обстановката, министър Ананиев възложи на дирекция "Вътрешен одит" да извърши проверка дали в съответствие със законите и наредбите са определяни и осчетоводявани заплатите в русенската Спешна помощ в периода от 2017 г. - до 10 март 2019 г., когато встъпи в длъжност като директор д-р Иванка Маринова. 
Допуснати са редица нарушения, каза в парламента Ананиев. Във вътрешните правила за работната заплата не е разписан редът за планиране на средства за основни работни заплати и допълнителни възнаграждения за незаетите длъжности. Липсва изградена цялостна система за оценка на трудовото изпълнение на служителите, не са определени измерими показатели за оценка на служителите и по какъв начин трудовото изпълнение влияе върху работните заплати и допълнителните възнаграждения. В рекапитулацията на необходимите средства за работна заплата за месец не са планирани суми за извънреден и нощен труд и за работа на официални празници, въпреки че това са наложителни плащания, свързани с организацията на труда в ЦСМП. Неправилни разчети за необходимите средства създава риск от недостиг от пари за заплати. Допуснати са сериозни диспропорции, като заплатите на служители в администрацията са повишавани с по-голям процент от този за медицинския персонал, като същевременно има длъжности със заплати под началните, определени в Кодекса на труда.
Нарушенията, констатирани в ЦСМП-Русе, са установени и в другите спешни центрове в страната, каза вчера за "Утро" директорът на спешните медици д-р Иванка Маринова след разговор с колегите й. Тя заяви, че не може да ги коментира, защото те са допуснати в период, в който тя не е била ръководител на Центъра. Комисията даде препоръки за отстраняването на пропуските, на тяхна база сме съставили план за действие, съобразен със законодателството в страната и Кодекса на труда, който се изпълнява стриктно, каза още д-р Маринова.
Министър Ананиев съобщи в парламента, че проверката от Агенцията за държавна финансова инспекция, която започна едновременно с вътрешния одит, не е установила нарушения в русенската Спешна помощ.