Главен счетоводител и системен администратор стигнаха до съд след обвинения, че единият ровел в електронната поща на другия и така рискувал да се стигне до изтичане на информация и извършване на злоупотреби. 
Става въпрос за служители в Регионалното управление на образованието /РУО/, а стартът на сигналите започнал главният счетоводител на 15 януари миналата година. Тогава той се обърнал към началника си с опасенията, че служебната му поща била пренасочена към личната поща на системния администратор, без да бъде питан. Така според него се извършвала умишлена злоупотреба със служебни данни и информация, което застрашавало дейността на РУО. Позицията на обвинения колега била, че не разбирал опасенията на счетоводителя, още повече че всичката служебна кореспонденция се съхранявала в архив. 
За случая била сигнализирана и Окръжна прокуратура, която 6 месеца по-късно отказала да образува дело. В мотивите си от обвинението посочили, че действително е имало манипулация на пощата и са били пренасочени електронни съобщения, но няма доказателства кой и как е извършил интервенцията, още повече че в инспектората нямало ясно определени правила за работа със служебните компютри.
И тъй като нямало достатъчно данни за престъпление, системният администратор се обърна към съда с искането да бъде овъзмезден за приписаните нарушения. Според него той заслужава 20 000 лева обезщетение за това, че бил даден на прокурор, бил набеден за погазване на закона и за умишлена злоупотеба със служебна информация, което уронило престижа му сред колегите и го накарало да се чувства зле.
На първа инстанция Районният съд прецени, че повечето негативи, които човекът е претърпял, са вследствие от прокурорската проверка, за която обаче неговият колега не носи отговорност. За това прецени, че заслужава едва 1000 лева обезщетение и осъди вече бившия му колега да му ги плати, но решението може да се обжалва.