20-километрова санитарна зона за всички свинекомплекси в България и присъствие на военна полиция и ветеринар във всички кланици. Това са двете най-важни решения, взета на вечаршното извънредно заседание на Централния епизоотичен съвет към правителството. 
В тези санитарни зони не трябва да има т.нар. "заден двор", не трябва да се отглеждат домашни свине, без да са предприети нужните мерки за биосигурност, обясни министърът на земеделието Десислава Танева на брифинг в Министерски съвет. Тя посочи, че към настоящия момент в страната има регистрирани 65 свинекомплекса със съответните нива на биосигурност и 110 регистрирани кланици, от които 67 са за клане на свине. В кланиците дейността вече ще се извършва само в присъствието на военна полиция и ветеринар, за да не се допусне незакона обработка на заразени животни.