Два археологически обекта на Русенския исторически музей са одобрени за целево финансиране от Министерството на културата. Единият е късноримският кастел Сексагинта Приста, а другият - средновековният град Червен. В Червен разкопките вече са започнали и се водят от Светлана Великова, археолог в музея, като в екипа има специалисти от Русе и от страната. И тази година теренните проучвания се съсредоточават върху Църква № 16, където се работи вече трети сезон. Миналата година там бяха намерени осем гробни камери, част от тях изсечени в скалите, сега ще продължи разкриването на некропола.