Сградата на ул. "Чавдар войвода" 16 в Русе е незаконна, изоставена и се руши от дълги години, сигнализираха граждани. Тя е построена върху детска площадка и от миналата година има влязло в сила решение собственикът да събори постройката, но досега това не се е случило. Според живеещите наоколо е цяло чудо, че още никой не е пострадал, защото при по-силен вятър хвърчат парчета изолация и дъски от покрива, който вече не съществува. Хората казват, че са подавали много жалби до общината, но резултат няма.