Общо с 8 места за съдии разполага вече Русенският административен съд, след като на свое заседание вчера пленумът на Висшия съдебен съвет реши в него да се разкрие още една бройка. 
Предложението за увеличаване на щата дойда от председателя на Върховния административен съд Георги Чолаков заради все по-големия брой тежки дела, които съдът разглежда. С промяната съдът връща позициите си от 2007 година, когато бе официално открит с 8 съдийски места. Русенският административен съд е един от 11-те най-натоварени в страната, показвали данни за първото полугодие на 2019-та.
На заседанието си пленумът прие и решение за корекция на бюджета на Окръжния съд в Русе, която позволи закупуването на 14 климатика.